Privacystatement Secretaresse Support

Voor Secretaresse Support is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Secretaresse Support is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Gelet op de aard van de dienstverlening van Secretaresse Support, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennisneemt van dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

Secretaresse Support verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en locaties wanneer deze contact hebben met Secretaresse Support. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Secretaresse Support en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) locaties worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de 'match' met een potentiële opdrachtgever te maken. Secretaresse Support kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende bedrijfsgegevens verlangen. Immers Secretaresse Support kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Secretaresse Support te factureren aan de locatie. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als locaties door Secretaresse Support worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van Secretaresse Support of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Jouw e-mailadres zal hiervoor alleen met jouw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of jouw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kun je een bericht sturen naar: info@Secretaresse Support.

Beoordelingen

Op de website van Secretaresse Support komen fora voor waarin opdrachtgevers en de geleverde prestatie van de locatie beoordelen. Secretaresse Support kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een locatie een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de locatie aan Secretaresse Support verzoeken om de beoordeling te verwijderen. Secretaresse Support zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies

Secretaresse Support gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen de op jouw afgestemde diensten te leveren. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Meer informatie over cookies kun je vinden op de volgende pagina van Microsoft: http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx . Deze link kan na enige tijd veranderen of niet meer juist zijn.

Minderjarigen en studenten

Minderjarigen en studenten kunnen geen gebruik van onze diensten maken.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Secretaresse Support en andere sites

Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. Secretaresse Support kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen over het privacybeleid van Secretaresse Support dan kun je deze sturen naar: info@Secretaresse Support

Wijzigingen

Secretaresse Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Secretaresse Support.

Laatste wijziging: juni 2010